Skupina Comett

Dejavnost podjetij v skupini Comett sega od izvajanja pomoči in nege na domu preko gradnje domov za starejše do izvajanja dejavnosti institucionalnega varstva starejših.Podjetja so zasebne družbe  s koncesijami  za opravljanje storitev  institucionalnega varstva starejših v Rogaški Slatini in Kranjski Gori ter za izvajanje pomoči in nege na domu v Domžalah, Moravčah, Vodicah in Medvodah.